ĐANG TRIỂN KHAI
Vincity

Triệu/Nền

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

 • 365.0 Ha
 • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
D One Saigon

Triệu/m2

Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp

 • 0.0 Ha
 • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Sunshine City Saigon

40Triệu/m2

Quận 7 - Sài Gòn Quận 7 - Sài Gòn

 • 9.91 Ha
 • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Gem Riverside

40Triệu/m2

Quận 2 - Sài Gòn Quận 2 - Sài Gòn

 • 6.7 Ha
 • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Metro Star

34Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

 • 0.0 Ha
 • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Safira

26Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

 • 2.7 Ha
 • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Villa Park

Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

 • 11.2 Ha
 • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Park Riverside Premium

Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

 • 17.7 Ha
 • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
River Park

Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

 • 17.7 Ha
 • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Rosita Garden

Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

 • 0.0 Ha
 • 0 Sản phẩm