ĐANG TRIỂN KHAI
Vincity

Triệu/Nền

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

  • 365.0 Ha
  • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Safira

26Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

  • 2.7 Ha
  • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Villa Park

Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

  • 11.2 Ha
  • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
Park Riverside Premium

Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

  • 17.7 Ha
  • 0 Sản phẩm
ĐANG TRIỂN KHAI
River Park

Triệu/m2

Quận 9 - Sài Gòn Quận 9 - Sài Gòn

  • 17.7 Ha
  • 0 Sản phẩm